Coup - Zone A  AuvergneCoup Rhône Alpes - Zone B
Moulinet Zone A AuvergneMoulinet Rhône Alpes - Zone BClub AuvergneClub Rhône AlpesFeeder AuvergneFeeder Rhône AlpesMasters Zone A - AuvergneMasters Zone B-  Rhône AlpesVétérans Zone A -AuvergneVétérans Zone B -Rhône Alpes